Tarjoamme asiakasorganisaatioidemme käyttöön monipuolisen osaamisemme kyvykkyyksien tunnistamiseksi ja kehittämiseksi. Konsulttimme ovat pitkän alakokemuksensa aikana hankkineet vahvan näkemyksen ja ymmärryksen työelämän tarpeista. He ovat myös psykologisen arvioinnin ammattilaisia, jotka tuottavat yritysjohdon ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin täsmätietoa monimenetelmäisen henkilöarvioinnin keinoin. Rekrytointi soveltuvuudenarviointeineen on kiistatta keskeinen väline tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa mutta yhtäältä valitun osaajan perehdyttäminen, motivoiminen ja sitouttaminen ovat kriittisiä tekijöitä.

Organisaation strategia ja visio määrittelevät millaista tahtotilaa kohti yrityksessä mennään ja minkälaisen kyvykkyyden ja osaamisen varmistaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Rekrytoinnin ohella organisaation sisällä olevien potentiaalien ja talenttien tunnistaminen on keino vastata tähän haasteeseen (vrt. potentiaalisuuskartoitukset, resurssikartoitukset). StrateCom Oy:n konsultit tuovat kyvykkyyksien tunnistamista ja kehittämistä koskevan osaamisensa ns. talent poolin rakentamisvaiheeseen sekä ura- ja seuraajasuunnitteluun, joka tehdään yhdessä johdon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Kun kehityskykyiset ja motivoituneet henkilöt on valittu, organisaatiossa etsitään heille heidän kykyjään vastaavia ja niitä sopivalla tavalla kasvattavia haasteita. Konsulttiemme osaamista on varmistaa, että näille kriittisille osaajille on uusien urakokemusten ohella tarjolla mahdollisuuksia oppia kokemuksistaan niitä reflektoimalla ja jäsentämällä (valmennukset ja työnohjaukset, koulutukset).