Erityisesti muutostilanteissa, joissa toimintaa organisoidaan uudelleen tai sopeutetaan tulevaisuuden haasteita vastaavaksi, on tärkeää tunnistaa ne avainresurssit, joiden varaan vaativat muutoshankkeet voidaan rakentaa. Se, minkälaista osaamista ja kyvykkyyttä talossa jo on ja miten sitä voisi hyödyntää tehokkaasti uudessa tilanteessa, on onnistumisen kannalta kriittistä. Tuotamme johdon tueksi erilaisin psykologisin arviointimenetelmin tuotettua tietoa, joka täydentää olemassa olevia tietopankkeja ja tuo ulkopuolista näkemystä avainhenkilöiden käyttökelpoisuudesta uudessa tilanteessa. Tarjoamme muutostilanteisiin toimivan johdon työkalun, joka laajentaa näkökulmaa nykytilanteen ja nykyisten roolitusten ulkopuolelle, käynnistää yksilöllistä kehitystä työskentelyn ja palautteen kautta sekä auttaa saamaan organisaation koko potentiaalin käyttöön.