Organisaatiossa olevan käyttämättömän potentiaalin tunnistamiseksi tehtävä psykologinen tutkimus, joka sisältää nykyisen suoritustason arvioinnin lisäksi kehityspotentiaalia ennustavien kyvykkyys- ja motivaatiotekijöiden sekä persoonapohjaisten vahvuuksien analyysin. Vaativiin avaintehtäviin kasvatettavien löytäminen on kriittinen osa organisaation seuraajasuunnittelua ja strategista suunnittelua. Moniulotteinen menetelmämme on yhdistettävissä organisaation käytössä jo oleviin mittareihin (mm. suoritusarvioinnit, 360-analyysi) objektiivisen kokonaiskuvan saamiseksi. Kohderyhmänä ovat motivoituneet ja haastehakuiset työntekijät, jotka ovat antaneet viitteitä kyvykkyydestään ja pätevyydestään, mutta ovat vielä uransa alkuvaiheissa.