MITÄ?

 • Tavoitteellista työn tuloksellisuuden kehittämistä tarve- ja asiakaslähtöisesti
 • Organisaation ja inhimillisten voimavarojen kehittämismenetelmä
 • Ammatillisen kehityksen ja työssä jaksamisen apuvälineitä
 • Työn, työyhteisön ja ammattiroolin tutkimista yhdessä ohjaajan kanssa = tutkivan työotteen kehittäminen
 • Ohjattavan kasvuun, työn kehittämiseen ja työssä oppimiseen tähtäävää
 • Auttaa ongelmien hallinnassa ja muutokseen vastaamisessa
 • Vapaaehtoinen, määräaikainen prosessi, jonka tavoitteena on ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien lisääminen työn laadun parantamiseksi

KENELLE?

 • Asiantuntijoille, esimiehille ja johtajille, joilla on halu oppia ja vahvistaa ammattitaitoaan
 • Ihmissuhdeammateissa ja yhteistyössä toisten kanssa toimiville
 • Omalla persoonallaan töitä tekeville
 • Työkykyisille
 • Koulutetuille
 • Kokeneille ja kokemattomille työntekijöille

MITEN?

Vuorovaikutuksessa ryhmän ja/tai ohjaajan kanssa

 • Keskustelemalla ja kokemuksesta oppimalla
 • Reflektoimalla, pohtimalla, tietoisuutta lisäämällä
 • Yhdessä ”ihmetellen”, kyseenalaistaen ja vaihtoehtoja hakien
 • Ohjaaja auttaa ohjattavaa/ ohjattavia auttamaan itseään – ei vastauksia antamalla tai neuvomalla
 • Itseohjautuvuutta ja ohjattavan (kriittistä) ajattelua tukemalla
 • Uusia näkökulmia ja lähestymistapoja etsimällä
 • Ohjaussessiot toimivat oppimisen katalysaattorina
 • Ryhmä- tai yksilömuotoisesti

MILLOIN?

 • Muutos- ja ongelmatilanteissa
 • Kehittämis- tai koulutusprosessin osana
 • Kommunikaatioprosesseja parannettaessa
 • Kehitettäessä ryhmätyöskentelyä tai ryhmien välistä yhteistyötä
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittämisen yhteydessä
 • Työyhteisön konfliktitilanteissa