Tarjoamme osaamista henkilövalintojen, henkilöstön kehittämisen ja sitouttamisen sekä johtamisen tueksi. Mahdollistamme asiakkaidemme keskittymisen ydinosaamiseensa unohtamatta organisaation yhtä kriittisintä menestystekijää, henkilöstöpääomaa. Huippuosaajien tunnistaminen, kehittäminen ja pitäminen organisaatiossa ovat keskiössä, kun halutaan taata menestys myös tulevaisuudessa. Strategisen henkilöstöjohtamisen tavoite on varmistaa henkilöstövoimavarojen oikea määrä ja laatu sekä ylläpitää henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista. Me autamme löytämään keinot ja jalkauttamaan ne.

StrateCom Oy on kumppanisi hyvän henkilöstöjohtamisen tukemisessa ja kehittämisessä organisaation eri tasoilla. Esimiesten valmennukset ja johdon sparrailu kuten myös konsultointi oikeiden rekrytointipäätösten tekemiseksi on ydinosaamistamme. Haluamme osaltamme auttaa suomalaisia organisaatioita menestymään niin työhyvinvoinnin näkökulmasta kuin taloudellisinkin mittarein mitattuna, ja tuloksellinen toiminta edellyttää pitkän tähtäimen strategiatyötä sekä johtamisen, henkilöstön ja organisaatioiden kehittämistä.

StrateCom Oy on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Päätoimipaikkamme ovat Turku, Helsinki ja Tampere – käytännössä toimimme kuitenkin asiakkaidemme tarpeiden mukaan valtakunnallisesti ja joustavasti myös etämoodissa. Asiakkaamme toimivat useilla eri teollisuuden aloilla ja palvelusektorilla. Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme tarvittaessa verkostojemme asiantuntemusta.