Työyhteisön tai organisaation kehittämisen väline, jossa konsultti auttaa työyhteisöä ja johtoa havaitsemaan ongelmia sekä kehittämään niihin ratkaisuja luomalla tälle prosessille alustan ja viitekehyksen sekä tarjoamalla erilaisia menetelmiä asioiden käsittelemiseksi. Konsultti ei anna vastauksia vaan tavoitteena on vahvistaa organisaation sisäisiä taitoja tunnistaa ja ratkoa ongelmia nyt ja tulevaisuudessa. Onnistunut prosessi näkyy siten, ettei konsulttia tarvita enää eikä myöskään jatkossa vastaavissa tilanteissa. Organisaatio on oppinut auttamaan itse itseään.

Prosessikonsultointi menetelmänä vaatii vahvaa sitoutumista ja vastuullista asennetta erityisesti johdolta.